Tôi không thể tìm thấy Thẻ số dư Bitrefill trên trang web

  • Đã cập nhật

Kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2021, chúng tôi đã quyết định vô hiệu hóa việc bán Thẻ số dư theo Điều khoản và Điều kiện hiện tại của họ. Tất cả các Thẻ số dư Bitrefill chưa được quy đổi vẫn có thể được đổi cho các đơn đặt hàng tại Bitrefill.

 


Chúng tôi đang nghiên cứu một giải pháp thẻ cửa hàng khác mà chúng tôi hy vọng sẽ ra mắt trong những tháng tới.