Tôi đã thanh toán toàn bộ số tiền và tôi chưa nhận được thẻ quà tặng / nạp tiền điện thoại. Tôi nên làm gì?

  • Đã cập nhật

 

Trước tiên, chúng tôi muốn cho bạn biết rằng tiền của bạn vẫn an toàn. Bạn sẽ nhận được một chú giải cho biết "thanh toán đã được phát hiện".

Nếu bạn chưa nhận được thẻ quà tặng / nạp tiền điện thoại, có thể do các lý do khác nhau:

  • Giao dịch vẫn chưa được xác nhận. Xem thêm thông tin tại đây here 
  • Thanh toán không được nhận đúng hạn và hóa đơn đã hết hạn (thông tin thêm về điều này tại đây here). Nếu thanh toán đã được gửi và giao dịch được xác nhận, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng với thông tin giao dịch / địa chỉ của bạn hoặc yêu cầu hoàn lại tiền trên trang thanh toán của bạn.
  • Đơn đặt hàng đã được thanh toán thấp hơn. Xem thêm thông tin tại đây here
  • Lỗi kỹ thuật với đơn đặt hàng. Vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng.