Tôi có thể kết hợp phần thưởng của mình với một khoản thanh toán bên ngoài (ví) không?

  • Đã cập nhật

Rất tiếc, không thể kết hợp số dư phần thưởng của bạn với khoản thanh toán bên ngoài. Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp số dư của mình để thanh toán (BTC, USD, EUR và Phần thưởng).

Bạn cũng có thể nạp số dư Bitrefill của mình, sau đó kết hợp số dư đó với phần thưởng của bạn để thanh toán. Xem thêm thông tin tại đây.