Bitrefill có hỗ trợ thêm cho altcoin / tiền điện tử / mã thông báo yêu thích của tôi không?

  • Đã cập nhật

Bitrefill hiện hỗ trợ một số altcoin, nhưng ưu tiên hiện tại của chúng tôi là phát triển danh mục sản phẩm và các dịch vụ Lightning Network. Chúng tôi không có kế hoạch ngắn hạn để hỗ trợ các loại tiền điện tử bổ sung. Nếu chúng tôi thêm các đồng tiền mới trong tương lai, chúng tôi sẽ ưu tiên theo quy mô của cơ sở người dùng.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu