Có giới hạn mua không?

  • Đã cập nhật

Có, có giới hạn hàng ngày, tùy thuộc vào danh mục sản phẩm. Một số giới hạn có thể được tăng lên khi xác minh tài khoản người dùng.

Khách hàng có thể mua Sản phẩm trong phạm vi Khách hàng tuân thủ các giới hạn tối đa sau đây.

 

A. Đối với Khách hàng không có tài khoản

 

danh mục sản phẩm Giới hạn hàng ngày (bằng USD) Giới hạn hàng ngày (số lần mua *)
Điện thoại trả trước 200 (mỗi lần nạp tiền) và 1.000 (giới hạn hàng ngày) không ai
Phiếu / Ghim nạp tiền điện thoại 1,000 100
Trò chơi 10,000 100
Du lịch 10,000 100
Thương mại điện tử 10,000 100
Sản phẩm khác 10,000 100
* không thể thực hiện một giao dịch mua duy nhất nào vượt quá 2.000 USD    

 

B. Đối với Khách hàng có tài khoản tiêu chuẩn

 

danh mục sản phẩm Giới hạn hàng ngày (bằng USD) Giới hạn hàng ngày (số lần mua *)
Điện thoại trả trước 200 (mỗi lần nạp tiền) và 2.000 (giới hạn hàng ngày) không ai
Phiếu / Ghim nạp tiền điện thoại 2,000 không ai
Trò chơi 10,000 không ai
Du lịch 10,000 không ai
Thương mại điện tử 10,000 không ai
Sản phẩm khác 10,000 không ai
* không thể thực hiện một giao dịch mua duy nhất nào vượt quá 2.000 USD    

 

C. Đối với Khách hàng có tài khoản đã xác minh
Các giới hạn cho mỗi giá trị mua, số lần mua và số tiền hàng ngày có thể được nâng lên tùy từng trường hợp, tùy thuộc vào quy trình khách hàng của bạn, theo đó Khách hàng cung cấp cho chúng tôi một số thông tin, theo yêu cầu của luật và quy định hiện hành . Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@bitrefill.com nếu bạn muốn xác minh tài khoản của mình.
Bất kỳ Khách hàng nào sử dụng nhiều tài khoản Bitrefill hoặc bất kỳ tài khoản nào khác, để vượt qua các giới hạn đã đề cập ở trên, đều vi phạm các Điều khoản này và có thể bị tạm ngưng tài khoản hoặc tài khoản của mình cho đến khi có thông báo mới.
Trong phạm vi cần thiết theo luật và quy định hiện hành hoặc chính sách nội bộ của chúng tôi, hành vi vi phạm bất hợp pháp giới hạn sử dụng đó có thể được báo cáo cho các cơ quan có liên quan, bất cứ khi nào theo hiểu biết của chúng tôi, dấu hiệu của hoạt động đáng ngờ.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu