Tôi vô tình thanh toán quá mức cho đơn đặt hàng của mình hoặc gửi quá nhiều tiền điện tử

  • Đã cập nhật

Chúng tôi đã triển khai khả năng cho khách hàng ngay lập tức bắt đầu hoàn lại khoản thanh toán vượt mức trực tiếp từ hóa đơn của bạn sau khi Bitrefill nhận được tiền.

Nếu bạn thanh toán quá mức cho một đơn đặt hàng, chúng tôi có thể hoàn lại số tiền vượt quá vào số dư Bitrefill hoặc vào địa chỉ ví của bạn (Lưu ý: Quá trình hoàn tiền tùy thuộc vào phương thức thanh toán)

Sau khi chúng tôi nhận được khoản thanh toán, bạn có thể bắt đầu hoàn tiền bằng cách chọn nút Tùy chọn hoàn tiền trên hóa đơn của mình và chọn tùy chọn được hoàn lại vào số dư Bitrefill của bạn hoặc đến một địa chỉ cụ thể.

Sau khi bạn nhập tùy chọn mình muốn, hãy chọn Xem lại khoản hoàn tiền, sau đó chọn Xác nhận hoàn tiền. Nếu bạn chọn hoàn tiền đến một địa chỉ, bạn có thể theo dõi giao dịch trên chuỗi thông qua thông tin được cung cấp trên hóa đơn. Nếu bạn chọn hoàn trả số dư Bitrefill của mình, bạn có thể xem số tiền tại đây https://www.bitrefill.com/account

Nếu bạn thanh toán quá mức để nạp số dư tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua https://help.bitrefill.com/hc/en-us với ID hóa đơn của bạn ở định dạng văn bản thuần túy, nếu bạn không thể tìm thấy thông tin này, vui lòng bao gồm thông tin sau ở dạng văn bản thuần túy (không có ảnh chụp màn hình) để chúng tôi có thể xác định số tiền:

  • ID giao dịch / băm
  • Địa chỉ ví bạn đã gửi thanh toán tới
  • Tiền điện tử, Mạng & Số tiền đã gửi

Thật không may, nếu bạn đã thanh toán số tiền lớn hơn tổng hóa đơn của mình thì số tiền này sẽ không tự động được ghi có vào số dư hoặc đơn đặt hàng Bitrefill của bạn tại thời điểm này.

Như mọi khi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://help.bitrefill.com/hc/en-us nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.