Tôi chưa nhận được khoản hoàn trả số dư BTC của mình. Mât bao lâu?

  • Đã cập nhật

Việc hoàn lại số dư BTC có thể mất tới 24 giờ https://www.bitrefill.com/account/reimbursement

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu