Tôi không nhận được tiền hoàn lại của mình / tôi gặp lỗi khi yêu cầu hoàn lại tiền

  • Đã cập nhật

Khi yêu cầu hoàn lại tiền không thành công, có thể do một trong những lý do sau:

  • Giao dịch của bạn chưa được xác nhận, có nghĩa là chúng tôi chưa nhận được thanh toán của bạn. Khi giao dịch được xác nhận trên mạng, bạn sẽ có thể yêu cầu hoàn lại tiền.
  • Địa chỉ ví đã được nhập không chính xác. Vui lòng kiểm tra kỹ địa chỉ đã nhập và thử yêu cầu lại, đảm bảo rằng địa chỉ dành cho cùng một phương thức thanh toán mà bạn đã thanh toán.
  • Khoản tiền hoàn lại của bạn đã được xử lý đến địa chỉ hoặc tài khoản Bitrefill của bạn.
  • Các lỗi kỹ thuật khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi kèm theo ảnh chụp màn hình và ID hóa đơn của bạn