Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản của mình và không nhận được mã bạn đã gửi đến email của tôi.

  • Đã cập nhật

Đôi khi thư của chúng tôi được lọc vào thư mục SPAM, vui lòng kiểm tra ở đó trước. 

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu