Tôi có thể kết hợp số dư Bitrefill của mình với khoản thanh toán (ví) bên ngoài không?

  • Đã cập nhật

Thật không may, không thể thanh toán bằng cách kết hợp số dư Bitrefill của bạn (BTC, USD, phần thưởng) với thanh toán bên ngoài (ví).


Tuy nhiên, bạn có thể nạp Số dư Bitrefill của mình để bạn có đủ số dư cho giao dịch mua của mình.