Tôi có thể thay đổi email của mình không?

  • Đã cập nhật

 

Rất tiếc, không thể thay đổi địa chỉ email của tài khoản. Tuy nhiên, bạn có thể tạo một tài khoản mới với email dự định.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu