Tôi có thể thay đổi email của mình không?

  • Đã cập nhật

 

Rất tiếc, không thể thay đổi địa chỉ email của tài khoản. Tuy nhiên, bạn có thể tạo một tài khoản mới với email dự định.