Ví nào tương thích với Bitrefill?

  • Đã cập nhật

 Bitrefill tương thích với tất cả các ví. Mặc dù chúng tôi không ủng hộ các ví cụ thể, bạn có thể tìm thấy những nguồn tài nguyên hữu ích sau đây để lựa chọn ví phù hợp:

Để hưởng lợi từ các giao dịch tức thì và miễn phí, đặc biệt là nếu bạn là khách hàng thường xuyên, hãy xem xét nạp tiền vào số dư Bitrefill của bạn. Lưu ý rằng số dư Bitrefill không phải là một ví, mà là tiền gửi trong cửa hàng. Dù sao, lựa chọn này cũng có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí và thời gian chờ đợi cho các giao dịch thường xuyên.