Giao dịch Bitcoin của tôi không được xác nhận! Tôi nên làm gì?

  • Đã cập nhật

Đôi khi, trong thời gian tải mạng Bitcoin ở mức cao và đặc biệt là với các ví lỗi thời không sử dụng ước tính phí phù hợp, các giao dịch sẽ không được xác nhận nhanh chóng. Tiền của bạn hoàn toàn an toàn trong thời gian này vì chúng thực sự vẫn còn trong ví của bạn cho đến khi nhận được xác nhận đầu tiên - nếu giao dịch của bạn không được xác nhận, bitcoin sẽ xuất hiện trở lại trong ví của bạn.

Để tránh những vấn đề này, chúng tôi khuyên bạn nên: