Tại sao hóa đơn của tôi ghi "đơn hàng thanh toán thiếu"?

  • Đã cập nhật

Hóa đơn của bạn hiển thị "Đơn đặt hàng chưa thanh toán" vì tổng số tiền chưa được thanh toán. Một số lý do có thể dẫn đến tình trạng này.

 

Trong trường hợp bạn gửi thanh toán qua sàn giao dịch lưu ký, ví lưu ký hoặc nền tảng của bên thứ ba khác, họ có thể áp dụng phí rút tiền bổ sung, khoản phí này sẽ tự động được trừ vào số tiền bạn gửi. Do đó, khoản thanh toán nhận được ít hơn số tiền hóa đơn bắt buộc, dẫn đến việc thanh toán một phần.

 

Để giải quyết một đơn đặt hàng bị thanh toán thiếu, bạn có thể:

  1. Hoàn thành thanh toán bằng cách gửi số tiền chưa thanh toán.
  2. Yêu cầu hoàn lại số tiền đã thanh toán.

Vui lòng tham khảo các hướng dẫn được cung cấp trên hóa đơn của bạn.

 

Để ngăn chặn sự cố này trong tương lai, hãy xem xét các tùy chọn sau:

  1. Nạp trước số dư Bitrefill của bạn và sử dụng tín dụng mua trước của bạn cho các giao dịch tiếp theo.
  2. Sử dụng ví nơi bạn kiểm soát các khóa riêng tư và tự quản lý tiền điện tử của mình. Điều này đảm bảo bạn chỉ phải chịu phí mạng tiêu chuẩn và tránh phí rút tiền bổ sung.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu