Điều gì xảy ra nếu tôi gửi Bitcoin đến sai địa chỉ?

  • Đã cập nhật

 

Nếu bạn gửi Bitcoin đến sai địa chỉ hoặc gửi quá nhiều Bitcoin cho một người lạ, khả năng cao là nó sẽ bị mất vĩnh viễn. Điều cực kỳ quan trọng là đảm bảo bạn sao chép toàn bộ chuỗi ký tự của địa chỉ Bitcoin và kiểm tra kỹ xem địa chỉ đó và số tiền của bạn có chính xác hay không trước khi gửi thanh toán.
Đảm bảo luôn kiểm tra kỹ xem các ký tự ở đầu và cuối địa chỉ bạn đang sử dụng có chính xác giống với địa chỉ bạn định gửi hoặc nhận thư từ đó hay không.

Sử dụng mã QR để gửi và nhận hoặc sử dụng Lightning Network cũng giảm thiểu đáng kể lỗi địa chỉ và số lượng.