Khi nào đơn hàng của tôi được giao?

  • Đã cập nhật

Đơn đặt hàng của bạn được giao ngay sau khi thanh toán của bạn được bảo đảm. Thanh toán được chấp nhận ngay lập tức khi sử dụng Lightning Network. Các giao dịch bitcoin có giá trị dưới 200 đô la với phí giao dịch đủ và các giao dịch Dash Instasend cũng có thể được xử lý ngay lập tức. Các loại giao dịch và tiền điện tử khác có thể yêu cầu thêm xác nhận mạng trước khi thanh toán được chấp nhận và đơn đặt hàng của bạn được giao.