Chính sách hoàn lại tiền của chúng tôi là gì?

  • Đã cập nhật

Nếu đơn đặt hàng không được giao (rất tiếc, điều này đôi khi xảy ra do vấn đề của nhà điều hành), chúng tôi sẽ hoàn lại tiền điện tử đã thanh toán ngay khi có thể, sau khi bạn gửi cho chúng tôi địa chỉ hoàn tiền. Nếu bạn chưa nhận được mã nạp tiền hoặc mã phiếu thưởng, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@bitrefill.com  hoặc trả lời email biên nhận của bạn và chúng tôi sẽ kiểm tra. Vui lòng cung cấp tất cả thông tin đơn hàng hữu ích mà bạn có (ID đặt hàng, địa chỉ email hoặc số điện thoại bạn đang giao hàng)
Lưu ý: nếu đơn hàng đã được giao thành công, chúng tôi không thể hủy đơn hàng đó. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đang gửi đến đúng số / email. Chúng tôi không thể hoàn trả các mã voucher đã giao thành công; hãy đảm bảo rằng bạn đang đặt hàng đúng sản phẩm!

Đôi khi, sự cố của các hệ thống như vậy có thể khiến giao dịch không thành công, nghĩa là:

Khách hàng không nhận được Sản phẩm;
Sản phẩm đã được nhận, nhưng không thể đổi được do Sản phẩm đã được đổi trước đó; hoặc là
Sản phẩm đã được nhận, nhưng không thể đổi được do sản phẩm không hợp lệ.

Trong trường hợp Khách hàng không nhận được Sản phẩm sau khi đã thanh toán và chúng tôi đã tiến hành các quy trình cần thiết thích hợp để cung cấp cho việc giao Sản phẩm hoặc hiểu rõ nguyên nhân của sự chậm trễ, Khách hàng có thể yêu cầu hoàn lại tiền.

Trong trường hợp Sản phẩm đã được nhận nhưng không thể đổi được, Khách hàng sẽ thông báo cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu các cuộc kiểm tra thích hợp với các nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan để khắc phục sự cố. Nếu nhà cung cấp bên thứ ba không khắc phục được sự cố và đồng ý hoàn lại tiền cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho Khách hàng.

Xin lưu ý rằng Khách hàng không có bất kỳ khoảng thời gian giảm nhiệt nào sau khi mua Sản phẩm. Sau khi nhận được Sản phẩm, sẽ không có khoản hoàn trả hoặc khoản bồi hoàn nào được cung cấp.

Trong trường hợp xảy ra lỗi kỹ thuật khiến Sản phẩm không được giao cho Khách hàng, chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ cho Khách hàng bằng cách ghi có Số dư Bitrefill hoặc giao dịch trả lại bằng cùng một loại tiền điện tử.

Hoàn trả phải được yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch.

Với mục đích yêu cầu hoàn lại tiền hoặc bất kỳ thông tin nào khác, Khách hàng phải liên hệ với support@bitrefill.com  hoặc sử dụng cuộc trò chuyện có sẵn tại Bitrefill.