RBF (thay thế bằng phí) là gì?

  • Đã cập nhật

Trong Bitcoin, RBF là viết tắt của Thay thế theo phí. Một giao dịch Bitcoin có thể được chỉ định là RBF để cho phép người gửi thay thế giao dịch này bằng một giao dịch tương tự khác trả phí cao hơn. Cơ chế này cho phép người dùng phản hồi nếu mạng bị tắc nghẽn và phí tăng bất ngờ.

 

Nếu người dùng gửi một giao dịch với mức phí thấp và nhận thấy rằng việc xác nhận mất quá nhiều thời gian, họ có thể tăng phí đã trả để đảm bảo giao dịch của họ diễn ra nhanh hơn.

 

RBF chỉ hoạt động khi giao dịch đang ở trong Mempool chờ nhận được xác nhận đầu tiên. Ngay khi giao dịch đi vào một khối và nhận được xác nhận đầu tiên, nó không thể được thay thế bằng phí.

 

Ngoài ra, khi một giao dịch được gửi lần đầu tiên, nó phải chỉ rõ rằng giao dịch đó có sẵn để được thay thế bằng phí nếu ví hoặc nền tảng bạn đang sử dụng cho phép điều đó. Không phải tất cả các ví/nền tảng đều có tính năng này, vì vậy tốt nhất bạn nên xem liệu tùy chọn này có khả dụng hay không nếu bạn muốn sử dụng RBF vào một lúc nào đó.