Tại sao tôi không thể thanh toán thẻ quà tặng/nạp tiền điện thoại bằng số dư của mình?

  • Đã cập nhật

Nếu bạn gặp vấn đề khi mua sản phẩm bằng số dư của mình, vui lòng đảm bảo bạn có đủ tín dụng để trang trải giá sản phẩm.


Để kiểm tra số dư của bạn, hãy nhấp vào tên của bạn ở trên cùng bên phải và chọn Số dư tài khoản. Hãy nhớ rằng bạn có thể kết hợp số dư Bitrefill của mình để thanh toán (BTC, USD, EUR và Phần thưởng).


Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không thể kết hợp số dư của bạn với khoản thanh toán bên ngoài.