Tôi không thể mở thẻ quà tặng của mình

  • Đã cập nhật

Đôi khi, có thể xảy ra sự cố khi đổi thẻ quà tặng hoặc nhà phát hành tạo mã giá trị cho mệnh giá đó. Khi những đơn đặt hàng đó được hoàn lại tiền, bạn vẫn có thể thấy thẻ quà tặng trong "Sản phẩm của tôi" nhưng trong trường hợp này, bạn sẽ không thể mở thẻ.

Bạn có thể sử dụng nút Lưu trữ để ẩn nó khỏi Sản phẩm của tôi.

Trường hợp không được bạn vui lòng liên hệ thông tin đặt hàng để chúng tôi hỗ trợ thêm cho bạn.