Tôi có thể chọn số tiền tùy chỉnh cho thẻ quà tặng hoặc nạp tiền điện thoại của mình không?

  • Đã cập nhật

Đối với một số thẻ quà tặng và nạp tiền điện thoại của chúng tôi, bạn sẽ có tùy chọn để chọn số tiền tùy chỉnh từ một phạm vi có sẵn, trong khi các sản phẩm khác chỉ cho phép chọn từ các gói hoặc số lượng được xác định trước.

Xin lưu ý rằng nếu bạn thường mua một sản phẩm nhất định với số lượng tùy chỉnh và bạn không tìm thấy tùy chọn đó, thì có thể là do thiếu hàng cho số lượng tùy chỉnh và sẽ có lại sau 1-3 ngày làm việc.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu