Thanh toán chuỗi thông minh Binance / BEP20

  • Đã cập nhật

Hiện tại, chúng tôi không chấp nhận mã thông báo BEP20 và các khoản thanh toán trên Chuỗi thông minh Binance tại Bitrefill.
Đối với các giao dịch Binance, vui lòng chọn ERC20 (Ethereum) hoặc TRC20 (Tron) cho thanh toán Tether (USDT) và ERC20 (Ethereum) cho thanh toán ETH.