Thẻ quà tặng / Sản phẩm đã hết hàng

  • Đã cập nhật

 

Chúng tôi theo dõi tất cả các sản phẩm của mình trong kho và liên tục làm việc với các nhà cung cấp của chúng tôi để có tất cả các sản phẩm của chúng tôi trở lại kho càng sớm càng tốt. Nếu một thẻ quà tặng nào đó hiển thị là Hết hàng hoặc không hiển thị trong danh mục của chúng tôi, vui lòng đợi 1-3 ngày làm việc để thẻ đó có lại.


Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.