Phí giao dịch Bitcoin hoạt động như thế nào? (ngắn)

  • Đã cập nhật

 

Phí giao dịch của Bitcoin là động cơ khuyến khích người khai thác để xác thực giao dịch của bạn. Bạn càng thanh toán nhiều thì giao dịch của bạn sẽ được xử lý nhanh hơn.

Phí thay đổi tùy từng thời điểm. Nhưng ví dụ: Một khoản phí thấp như 5 sats / vbyte có thể mất nhiều ngày để được xác nhận. Nhưng 60 sats / vbyte có thể chỉ mất vài giờ hoặc vài phút.

Bạn luôn có thể xem các khoản phí tại thời điểm mua hàng của mình tại đây https://mempool.space/. Mức độ ưu tiên cao có thể sẽ được xác nhận trong vòng một giờ.