Tôi không thể đổi mã thẻ quà tặng của mình

  • Đã cập nhật

 

Trong trường hợp bạn đang gặp bất kỳ vấn đề nào khi đổi mã thẻ quà tặng, vui lòng đảm bảo rằng địa chỉ IP hiện tại và tài khoản đổi quà của bạn khớp với khu vực mà sản phẩm hướng đến.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố và để chúng tôi có thể giải quyết nhanh hơn cho bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

1.) Ảnh chụp màn hình đầy đủ (hiển thị thanh URL) của các thông báo lỗi

2.) Các điều kiện trong đó lỗi xảy ra, vì vậy nó có thể được nhân rộng

3.) Xác nhận xem bạn đang sử dụng Tor hay VPN

4.) Ảnh chụp màn hình cài đặt khu vực tài khoản của bạn trên ứng dụng đổi quà