Làm cách nào để kiếm bitcoin?

  • Đã cập nhật

Hầu hết mọi người mua nó từ các sàn giao dịch trực tuyến, và có nhiều cách để thực hiện với các phương thức thanh toán khác nhau ở các quốc gia khác nhau.

Dưới đây là một số điểm khởi đầu tuyệt vời:

Cách mua Bitcoin trên toàn thế giới

Bitcoin.org

99Bitcoins.com

Danh sách trao đổi Cryptowisser

Bạn cũng có thể kiếm bitcoin để thanh toán. Dưới đây là một số trang web việc làm tiền điện tử để kiểm tra:

Cách sử dụng Bitcoin như một người làm nghề tự do

Cách kiếm Sats trên Lightning Network