Làm cách nào để mua ứng dụng bằng Crypto?

  • Đã cập nhật

 

Mua ứng dụng, trò chơi và nhạc cho iPhone hoặc Android của bạn thật đơn giản. Chọn phiếu thưởng thẻ quà tặng Google Play hoặc iTunes cho quốc gia mà tài khoản của bạn đặt trụ sở, gửi thanh toán từ ví của bạn đến địa chỉ được cung cấp và sau khi xác nhận, bạn sẽ nhận được mã PIN mà bạn có thể đổi trong tài khoản cửa hàng ứng dụng của mình.