Làm thế nào để tôi nhận được tiền nhanh chóng?

  • Đã cập nhật

Ngay sau khi thanh toán giao dịch được xác nhận hoàn toàn, đôi khi ngay lập tức, chúng tôi sẽ tự động gửi tiền nạp. Sau khi nó được gửi đi, bạn sẽ nhận được một email xác nhận và số tiền nạp sẽ đến ngay lập tức.

Đây là trường hợp của hầu hết các quốc gia, nhưng ở một số quốc gia, có thể có sự chậm trễ lên đến 24 giờ. Nếu bạn chưa nhận được tiền nạp, bạn luôn có thể trả lời email biên nhận mà chúng tôi đã gửi cho bạn và nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ điều tra đơn đặt hàng.