Làm cách nào để sử dụng dịch vụ nạp tiền điện thoại di động trả trước?

  • Đã cập nhật

 

Đầu tiên, chọn công ty di động và gói bạn muốn. Sau đó, nhập số điện thoại của bạn, chọn phương thức thanh toán và thanh toán.

Chúng tôi có một số hướng dẫn bằng video do người dùng của chúng tôi thực hiện.