Tại sao lại có đồng hồ đếm ngược 15 phút trên đơn hàng?

  • Đã cập nhật

Giá Bitcoin luôn biến động. Khi chúng tôi báo giá bằng BTC, chúng tôi chỉ có thể xác định giá đó trong 15 phút - sau thời gian đó, tỷ giá hối đoái Bitcoin sẽ thay đổi. Nếu đơn đặt hàng của bạn hết hạn, đừng lo lắng! Chỉ cần tải lại trang và bạn sẽ nhận được đơn đặt hàng mới, với thời hạn thanh toán 15 phút được cập nhật.