Làm cách nào để mua hàng trên eBay bằng tiền điện tử?

  • Đã cập nhật

Thị trường lớn nhất thế giới không trực tiếp chấp nhận tiền điện tử, nhưng chúng tôi thì có. Chọn một phiếu thưởng eBay, gửi thanh toán từ ví của bạn đến địa chỉ được cung cấp và nhận số PIN mà bạn có thể đổi trên eBay. Bạn sẽ có thể đặt giá thầu và mua bất kỳ thứ gì trên eBay bằng các khoản tín dụng của mình.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu