Làm cách nào để sử dụng thẻ quà tặng?

  • Đã cập nhật

 

Chọn sản phẩm, mệnh giá, phương thức thanh toán và thanh toán bằng ví yêu thích của bạn. Bạn sẽ nhận được email xác nhận có mã / PIN Thẻ quà tặng của mình, thường trong vòng 0 đến 10 phút.