Làm cách nào để đặt Airbnb bằng tiền điện tử?

  • Đã cập nhật

airbnb_2022_latest.png

Đặt chỗ Airbnb tiếp theo của bạn không thể dễ dàng hơn với thẻ Airbnb mà chúng tôi cung cấp tại Bitrefill.

Thẻ quà tặng có thể được đổi và sử dụng trên toàn thế giới làm phương thức thanh toán khi đặt chỗ Airbnb tiếp theo của bạn.

Sau khi nhận được mã, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn đổi quà được cung cấp.

  • Đăng ký hoặc đăng nhập tại https://www.airbnb.com/gift/redeem
  • Nhập Số thẻ và mã PIN khi được nhắc
  • Tín dụng của bạn sẽ được áp dụng cho tài khoản của bạn

Bạn không chắc nên mua thẻ Airbnb ở khu vực nào? Rất đơn giản, bạn sẽ mua thẻ cho khu vực mà tài khoản Airbnb của bạn được tạo. Ví dụ: nếu bạn sống ở Vương quốc Anh và muốn đặt Airbnb ở Thụy Điển, bạn sẽ mua thẻ Airbnb của Vương quốc Anh vì đây là nơi đăng ký tài khoản Airbnb của bạn.

Sau khi nạp thẻ vào tài khoản, bạn có thể đặt chiếc Airbnb tuyệt vời đó ở Thụy Điển.

Lưu ý rằng, thẻ quà tặng không thể áp dụng cho các đặt phòng dài hạn từ 28 đêm trở lên & Airbnb có thể giới hạn người dùng đổi nhiều hơn 9 thẻ quà tặng mỗi ngày.

Để xem danh sách đầy đủ các thẻ du lịch mà chúng tôi cung cấp trong khu vực của bạn, hãy truy cập https://www.bitrefill.com/buy và chọn "Du lịch"