Tôi có thể kết hợp phần thưởng và số dư USD/EUR của mình để mua hàng không?

  • Đã cập nhật

Việc mua hàng bằng cách kết hợp số dư phần thưởng của bạn và số dư USD hoặc EUR không thể dễ dàng hơn thế.
Khi bạn đã thêm (các) mặt hàng vào giỏ hàng của mình và sẵn sàng thanh toán bằng cách chọn nút Thanh toán

Item to Cart.png

 

Bây giờ bạn sẽ thấy danh sách các tùy chọn thanh toán được hiển thị, chọn tùy chọn Số dư thưởng

select rewards 1.png

 

Bây giờ chọn tùy chọn số dư USD hoặc EUR

select USD 2.png

 

Bây giờ bạn đã sẵn sàng hoàn tất giao dịch mua bằng cách chọn Xác nhận thanh toán. Khi tùy chọn này được chọn, giao dịch mua hàng của bạn sẽ hoàn tất và không thể hoàn nguyên

confirm purchase 3.png

 

Hãy xem quá trình trong thời gian thực

Gif1.gif

 

Bạn đã sẵn sàng nạp tiền vào số dư Bitrefill của mình chưa? Tìm hiểu về điều đó TẠI ĐÂY
Bạn muốn sử dụng tiền từ ví của mình để nạp tiền vào số dư Bitrefill của mình? Tìm hiểu về điều đó TẠI ĐÂY