Tôi có thể mua thẻ quà tặng bằng mã thông báo/altcoin yêu thích của mình không?

  • Đã cập nhật

Hiện tại, người dùng không thể mua hàng trên Bitrefill bằng cách sử dụng các mã thông báo không được hỗ trợ như BNB hoặc MATIC. Tuy nhiên, bạn có thể hoán đổi mã thông báo BNB hoặc MATIC của mình thành USD hoặc EUR trên Bitrefill, sau đó có thể sử dụng số tiền này để thanh toán cho đơn đặt hàng của bạn.

Để sử dụng tính năng Hoán đổi và Nạp tiền:

 

1. Đăng nhập vào tài khoản Bitrefill của bạn, điều hướng đến phần "Tài khoản" và chọn nút "Số dư nạp thêm" màu đỏ (hoặc sử dụng liên kết https://www.bitrefill.com/account/topup).
2. Nhấp vào "Kết nối ví."
3. Chọn "Các mã thông báo khác" từ danh sách được cung cấp và nếu bạn muốn nạp tiền vào tài khoản của mình thành “USD” hoặc “Euro”.
4. Chọn Chuỗi/Mạng mong muốn và chọn mã thông báo bạn muốn sử dụng từ ví của mình.
5. Nhập số tiền bạn muốn hoán đổi và nạp tiền.
6. Phí gas ước tính sẽ được hiển thị.
7. Nhấp vào “Đánh giá hoán đổi”.
8. Nếu bạn đồng ý với hoán đổi, hãy nhấp vào “Hoán đổi và nạp tiền” và ký giao dịch trên ví của bạn.

 

⚠ Quan trọng:
Các khoản nạp tiền được hoán đổi thành USDC, sau đó được chuyển đổi thành tín dụng USD hoặc EUR trên Bitrefill.
Địa chỉ nạp tiền chỉ nên được sử dụng một lần. Không sử dụng lại chúng, nếu không tài khoản của bạn sẽ không được ghi có.
Xác nhận rằng mã thông báo bạn muốn trao đổi được hỗ trợ.
Sau khi kết nối ví của bạn, giao diện sẽ hiển thị số lượng mã thông báo có sẵn.
Phí trao đổi sẽ được hiển thị trong "Các mã thông báo khác".
Khoản tiền gửi tối đa được phép để nạp tiền là 2.000 USD.


Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ 16 chuỗi khối, chẳng hạn như Polygon, BSC, Avalanche, Arbitrum và Optimism. Để thuận tiện hơn, bạn có thể xem số dư ví của mình khi kết nối ví của bạn với Bitrefill.