Những loại tiền điện tử nào được Bitrefill chấp nhận?

  • Đã cập nhật

Chúng tôi hiện chấp nhận các loại tiền điện tử sau làm phương thức thanh toán:

- Ether
- Bitcoin (trên chuỗi và Lightning)
- Dash
- Dogecoin
- Litecoin
- USDT (ERC20, TRC20 và Polygon)
- USDC (ERC20 và Polygon)

Ngoài ra, chúng tôi đã tích hợp **Binance Pay** vào trang web của mình, cho phép bạn thanh toán bằng loại tiền thay thế ưa thích của mình.

Chúng tôi đã giới thiệu một tính năng mới cho phép bạn hoán đổi và nạp số dư Bitrefill của mình với  mã thông báo khác trên nhiều chuỗi và mạng khác nhau bằng Lifi, một sàn giao dịch phi tập trung không liên kết với Bitrefill.

Bạn có thể dùng thử bằng cách truy cập https://www.bitrefill.com/account/topup và chọn các mã thông báo khác. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về nó ở đây.