Bạn có một chương trình giới thiệu?

  • Đã cập nhật

Có, chúng tôi làm! Khi bạn giới thiệu một người bạn, mỗi người có thể kiếm được 5 đô la.

Sau khi bạn chi tiêu $ 50 tại Bitrefill cho các sản phẩm đủ điều kiện, bạn sẽ tự động nhận được một liên kết giới thiệu.

 

Chỉ cần cung cấp cho bạn bè và gia đình của bạn liên kết giới thiệu tùy chỉnh của bạn hoặc sử dụng biểu mẫu được cung cấp trên trang này để gửi cho họ e-mail giới thiệu. Khi bạn của bạn đã mua tổng cộng $ 50 các sản phẩm tại Bitrefill.com, mỗi người sẽ nhận được $ 5 tiền sats, tự động được ghi có vào tài khoản Bitrefill của bạn.

Bạn có thể đọc thêm về nó ở đây