Tôi có thể mua Thẻ số dư Bitrefill bằng số dư USD / EUR hoặc Phần thưởng của mình không?

  • Đã cập nhật

Thật không may, điều này là không thể.

Bạn chỉ có thể sử dụng số dư BTC của mình để mua Thẻ số dư Bitrefill.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu