Tôi có thể mua Thẻ số dư Bitrefill bằng số dư USD / EUR hoặc Phần thưởng của mình không?

  • Đã cập nhật

Thật không may, điều này là không thể.

Bạn chỉ có thể sử dụng số dư BTC của mình để mua Thẻ số dư Bitrefill.