Nó có hoạt động với gói điện thoại trả sau hoặc thuê bao không?

  • Đã cập nhật

Trong hầu hết các trường hợp, nó không, chỉ với trả trước. Nhưng nếu bạn nhập số của mình và số đó cho biết số đó được hỗ trợ, bạn có thể thử và nếu có lỗi, chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn trả khoản thanh toán của bạn, theo Chính sách hoàn lại tiền của chúng tôi.