Làm cách nào để đặt Uber bằng Crypto?

  • Đã cập nhật

 

Bạn có thể không nạp tiền trực tiếp vào tài khoản Uber của mình bằng tiền điện tử,, nhưng bạn có thể mua Thẻ quà tặng Uber trên Bitrefill. Chọn mệnh giá, gửi thanh toán từ ví của bạn đến địa chỉ được cung cấp và nhận mã mà bạn có thể đổi trong ứng dụng Uber của mình. Tài khoản của bạn sẽ được ghi có ngay lập tức cho lần đặt xe Uber tiếp theo của bạn.

 

 

 

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu