Hỗ trợ khách hàng trả lời nhanh như thế nào?

  • Đã cập nhật

 

Chúng tôi thường trả lời trong vòng vài giờ, nhưng vui lòng chờ tối đa 1 ngày làm việc. Nếu bạn đã gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc gửi email tới support@bitrefill.com, bạn không cần phải cố gắng liên hệ với chúng tôi trên mạng xã hội hoặc những nơi khác. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để hỗ trợ khách hàng nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể!