Tôi cần hỗ trợ về giao dịch LI.FI của mình (Nạp số dư vào các chuỗi khác)

  • Đã cập nhật

Nếu bạn gặp vấn đề liên quan đến giao dịch LiFi, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của LiFi trên Discord tại đây https://discord.gg/lifi


Trên Discord, bạn có thể đưa ra yêu cầu hỗ trợ trong kênh “hỗ trợ” và bạn sẽ được nhóm của LiFi hỗ trợ.


*Bạn sẽ cần một tài khoản discord, biết thêm thông tin tại đây: https://discord.com/